MOTORIČNE SPRETNOSTI

VAJE  ZA RAZVOJ SPLOŠNE MOTORIKE TELESA

 • lovljenje žoge,
 • nošenje igrač,
 • podajanje kock in zlaganje v škatlo,
 • zbiranje kock po barvah,
 • slačenje in sezuvanje.

GRAFOMOTORIKA tukaj najdete naloge in vsebine za razvijanje fine in grafomotorike (naloge izbirajte glede na zmožnost otroka)

Finomotorika.

RAZVOJ GRAFOMOTORIKE V VRTCU
PDF – 3.1 MB 29 downloads

UPOŠTEVANJE NAVODIL

Z izvajanjem ukazov preskušamo otrokovo govorno razumevanje in ga pripravljamo za sodelovanje na govornem področju. Najprej jutranja rutina. Enako lahko vaje prilagajate vsakodnevnim aktivnosim v vseh prostorih v hiši ali zunaj.

Pomagaj sleči pižamo,                       daj mi hlače,                           obriši roke,

Daj mi nogavice,                                obuj copate,                          

Daj mi majico,                                    vzemi ščetko,

Vaje za barvanje po navodilu.

VIDNO IN SLUŠNO ZAZNAVANJE

VIDNA POZORNOST

VAJE VIZUALNEGA ZAZNAVANJA

 • prikaz predmetov močnih barv (žoga, balon, avto, kocke,…),
 • izbiranje kock enake velikosti,
 • opazovanje slikovnega materiala (slikanice),
 • iskanje imenovanega predmeta na sliki (imenovano besedo skuša za vami ponoviti),
 • za vizualno zapomnitev skupaj z otrokom skrijemo igračo, čez nekaj časa pa mu pomagamo pri iskanju.

Nekaj nalog za vidno razlikovanje in razvrščanje:

SLUŠNA POZORNOST

Usmerjanje pozornosti na močne zvoke in šume kot so:

 • ploskanje,
 • udarjanje s pokrovalkami,
 • žvižganje,
 • zvonenje telefona,
 • šumenje vode,
 • ropotanje s ključi,
 • glasba na TV, radio,
 • poslušanje pravljice

Opozarjajte na različne zvoke, ki se pojavljajo spontano, in tiste, ki jih otrok načrtuje sam. Otrok naj jih sliši iz različne razdalje in z različno jakostjo.

Natisnite in izrežite kartončke s sličicami. Nato po navodilih na drugi strani posnemajte ali povzročajte zvoke, otrok pa naj izbere sličico, ki bi jo povezal s slišanim zvokom. Zvok lahko večkrat ponovite, da otrok izbere ustrezno sličico povezano s slišanim zvokom. Nato lahko zamenjate vlogi.

SENZOMOTORIKA IN SENZORNA INTEGRACIJA

Vaje za prepoznavanje stvari in živali v naravi. Vsako najdeno stvar z otrokom opišete, poveste ali je dolga, kratka, mehka, trda, gladka, sluzasta, mokra...

Natisnite liste, jih prilepite na trši papir in izrežite ter sestavite kocko. Kocko z otrokom mečete in izvajate naloge po navodilu na kocki.

Click here to add text.

GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ

Click here to add text.

SLUŠNA DIFERNECIACIJA MED GLASOVOMA Š IN S.

Pri izgovorjavi posameznih besed naj bo otrok pozoren na pravilno izreko šumnikov in sičnikov. Na listu lahko pokaže staršem predmet in kateri glas v besedi sliši – S ali Š.

Zvočna knjižica z zgodbico za razvijanje govoril.

https://m.youtube.com/watchv=Uo12cWNlLhk&feature=youtu.be

Click here to add text.

Create a Free Website With Webador